Re invest OÜ, kinnisvara tagatisel laenu ehk hüpoteeklaenu andja.

Laenu taotlamine ja väljastamine

Kinnisvara tagatisel laenu väljastamise protsess hõlmab mitmeid erinevaid samme nii laenuvõtja kui ka laenuandja jaoks. Järgnevalt on toodud lühiülevaade sellest protsessist.

Et alustada ametliku laenutaotlus protsessiga on mõistlik meile saata eelinfo selle kohta, mis laenusummat soovite taotleda, mis kinnisvara tagatis teil on ning mis suurusjärgus on teie sissetulek – info edastage kas meie kodulehe kaudu või mailiaadressile info@reinvest.eeToodud infost lähtudes teeme teile indikatiivse pakkumise ning kui vastastiku eeltingimused sobivad, siis on mõistlik edasi liikuda ametliku laenutaotluse protsessiga.

1. LAENU TAOTLEMINE

Laenutaotluse esitamiseks on kaks võimalust – laenutaotlus täidetakse ära, allkirjastatakse digitaalselt ja saadetakse laenuandjale ning lisaks teeb laenutaotleja RE Investi kodulehel isikutuvastuse ja dokumendi kehtivuse kontrolli või laenutaotlus täidetakse RE Investi kontoris ning laenutaotluse täitmise ajal tuvastab RE Investi esindaja laenutaotleja isiku (ID kaardi, passi või pikaajalise elamisloa alusel) ning dokumendi kehtivuse kontrolli.

Laenutaotleja täidab ära laenutaotluse, milles esitab laenuandjale järgmised andmed: isikuandmed, sissetuleku info, soovitav laenusumma ja tagasimakseperiood, kinnisvara tagatisvara andmed sh tagatisvara omaniku andmed, olemasolevate krediidikohustuste info.

Täisnimi, sünniaeg, perekonnaseis, kontaktandmed, isikut tõendava dokumendi number ja kodakondsus ning alaealiste ülalpeetavate arv. See on vajalik laenuvõtja tuvastamiseks ja kontakti hoidmiseks.

Sissetuleku ja töökoha andmed, lisa sissetulekute info. Lisaks küsib laenuandja viimase 6 kuu pangakonto väljavõtte ning muud sarnased sissetulekut tõendavad dokumendid vastavalt laenutaotleja sissetuleku liikidele. Toodud info aitab laenuandjal hinnata laenutaotleja maksevõimet.

Laenutaotluses peab selgelt näitama soovitud laenusumma, tagasimakse perioodi, soovitava kuumakse suuruse ning laenusumma kasutamise otstarbe. 

Laenutaotleja esitab kinnisvara tagatise andmed nagu kinnisvara aadress, kinnistu suurus, korteri/maja suurus, seisukord, kinnisvara hinnanguline väärtus ning kinnisvara omaniku andmed sh kontaktandmed nagu telefon ja e-posti aadress.

Laenu väljastaja, laenu põhiosa suurus taotluse esitamise kuupäeva seisuga, laenuperiood, igakuise laenumakse suurus. Ning info kas olemasolevad laenud soovitakse refinantseerida või soovitakse olemasolevatele laenudele lisaks laenu taotleda.

2. KINNISVARA HINDAMINE

Veendumaks pakutava kinnisvara tagatise turuväärtuses, on vajalik läbi viia kinnisvara hindamine. Sõltuvalt tagatisest kas tellitakse kinnisvara hindamine atesteeritud hindajalt või tehakse kinnisvara hindamine RE Investi siseselt.

3. KREDIIDIOTSUS

Laenuandja analüüsib laenutaotleja poolt esitatud ning samuti erinevate registritest saadud andmed ning teeb krediidiotsuse, mille alusel kinnitatakse laenutaotlejale pakutavad laenutingimused. 

4. LAENUPAKKUMISE KINNITAMINE

Laenutaotleja kinnitab, et pakutavad tingimused sobivad või lükkab laenupakkumise tagasi. Kui laenupakkumine sobib, siis laenuandja valmistab ette erinevad laenuga seotud dokumendid ning edastab need laenutaotlejale tutvumiseks.

5. LAENULEPINGU ALLKIRJASTAMINE

Laenuleping allkirjastatakse enne kinnisvara tagatisele hüpoteegi seadmist. Laenulepingut saab allkirjastada kahte moodi – eelistatud on laenulepingu allkirjastamine digitaalselt, kuid samuti on võimalik laenulepingut allkirjastada ka käsitsi.

6. HÜPOTEEGI SEADMINE NOTARIS

Notar koostab hüpoteegilepingu ning saadab selle enne allkirjastamist pooltele tutvumiseks. Hüpoteegilepingu allkirjastavad kinnisvara omanik ja laenuandja ning see registreeritakse kinnistusregistris. Hüpoteegiseadmise tehingu saab teha nii notaribüroos kohapeal, kui ka kaugtõestusena notar.ee portaalis, kasutades tehingu tegemiseks ID kaardi või mobiil ID allkirjastamise võimalust ning tehingu tegemise ajal võite olla kodus, kontoris või puhkusereisil mujal riigis.

7. LAENUSUMMA VÄLJAMAKSMINE

Laenuandja kannab laenulepingu järgse laenusumma notari deposiitkontole ning peale hüpoteegilepingu allkirjastamist kannab notar laenusumma laenusaaja kontole.

8. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE

Laenusaaja kohustub oma kulul kindlustama laenu tagatise tagatisele kogu laenulepingu kehtivuse aja jooksul. Kindlustuspoliis peab olema sõlmitud minimaalselt Laenuandja kasuks seatud hüpoteegi suurune ning soodustatud isikuks peab olema märgitud Laenuandja. Laenusaaja peab esitama jooksvalt iga uue aasta alguses (laenu väljastamise kuupäevast) uuendatud kindlustuspoliisi laenuandjale.

Laen eraisikule

Nii väiksema kui suurema unistuse  täitmiseks! Võta meiega ühendust täites allolev taotlus. Kõik antud väljad on vajalikud taotluse esitamiseks. Tutvu ka meie privaatsuspoliitika.

    Ärilaen ettevõttele

     

    Vajad käibevahendeid, laenu mõne projekti elluviimiseks või rahastada ootamatuid väljaminekuid? Võta meiega ühendust täites allolev taotlus. Kõik antud väljad on vajalikud taotluse esitamiseks. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.