Re invest OÜ, kinnisvara tagatisel laenu ehk hüpoteeklaenu andja.

Laename
vastutustundlikult

Re Invest » Vastutustundlik laenamine

Re Invest OÜ lähtub oma igapäeva tegevuses seadusest tulenevatest vastutustundliku laenamise põhimõtetest.

Maksevõime hindamisel tugineme kliendilt saadud infole ja dokumentidele ning avalikele andmekogudele ning registritele.

Igale kliendile pakutakse välja tema vajadustele ja võimalustele vastav laenu lahendus. Kliendile esitatakse
lepingueelne teave ning Euroopa Standardinfo Teabeleht, mille alusel saab klient hinnata võetava laenu sobivust isikliku laenuhuviga, finantsolukorraga ja kaasnevate riskidega.

Enne lepingu sõlmimist soovitame oma otsust hoolikalt kaaluda ning tutvuda ka Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga
minuraha.ee