Re invest OÜ, kinnisvara tagatisel laenu ehk hüpoteeklaenu andja.

ABIKESKUS

Abiks laenamisel

Re Invest » Abiks laenamisel

Korduma kippuvad küsimused ja vastused. Kui vajate lisateavet, võtke meiega ühendust siit.

Hüpoteeklaen ehk laen kinnisvara tagatisel on laen, mille saab võtta kinnisvara tagatisel. See tähendab, et laenusaaja kinnisvarale seatakse hüpoteek laenuandja kasuks. Hüpoteeklaen võimaldab laenusaajal saada suuremaid summasid, pikemat tagasimakseperioodi ning paremat intressi võrreldes ilma tagatiseta laenuga. Laenu saamine sõltub laenusaaja maksevõimest ja kinnisvara väärtusest.

Jah, RE Invest väljastab ainult hüpoteeklaenu ehk laenu kinnisvara tagatisel. Kinnisvara tagatisel laenu saamine sõltub laenusaaja maksevõimest ja kinnisvara väärtusest ning iga taotlus vaadatakse individuaalselt läbi.

Olemasoleva kinnisvara tagatisel laenu ehk hüpoteeklaenu refinantseerimine hõlmab uue laenu võtmist olemasoleva laenu tasumiseks. Sellisel juhul väljastab uus laenuandja teile laenu, millega tasutakse olemasolev laenukohustus ning olemasolev laenuandja loovutab hüpoteegi uue laenuandja kasuks.


Tihti on laenu refinantseerimine kasulik, sest on võimalus saada parem intressimäär või pikem tagasimakseperiood, mis vähendab teie igakuiseid laenu kulusid ja ka makseid.

Jah, kui teil on mitu väikelaenu, on mõistlik kaaluda nende refinantseerimist üheks suuremaks laenuks kinnisvara tagatisel ja seda põhjusel, et väikelaenud on tavaliselt kõrgema intressimääraga ning lühema laenuprioodiga. See aitab teil saada parema intressimäära ning muuta laenuhalduse lihtsamaks – mitme väikelaenu asemel on üks kinnisvara tagatisel laen. Esita laenu taotlus

Näeme tihti olukordi, kus inimestele on väljastatud mitmeid väikelaene erinevate pankade ja krediidiandjate poolt ning kus kuumaksete kogusumma on sama suur või isegi suurem, kui inimese igakuine sissetulek – sellisel juhul on loogiline, et tekivad võlgnevused laenumaksete tasumisega. Sellisel juhul on heaks lahenduseks kõikide väikelaenude refinantseerimine üheks kinnisvara tagatisel laenuks, millega tekitatakse olukord, kus igakuine kuumakse on mõistliku suurusega võrreldes igakuise sissetulekuga ning lisaks ka intress on madalam ning laenuperiood pikem. Esita laenu taotlus

Notaris hüpoteegi seadmine tagatisele on ametlik toiming, kus kinnisvara omanik annab laenuandjale õiguse kasutada kinnisvara laenu tagatisena. Notar koostab hüpoteegilepingu ning see allkirjastatakse kinnisvara omaniku ning laenuandja poolt ning registreeritakse kinnistusregistris.


Hüpoteegiseadmise tehingu saab teha nii notaribüroos kohapeal kui ka kaugtõestusena notar.ee portaalis, kasutades tehingu tegemiseks ID kaardi või mobiil ID lahendust ning tehingu tegemise ajal võite olla kas kodus, kontoris või olla ka välismaal puhkusereisil.

Näeme tihti olukordi, kus inimestele on väljastatud mitmeid väikelaene erinevate pankade ja krediidiandjate poolt ning kus kuumaksete kogusumma on sama suur või isegi suurem, kui inimese igakuine sissetulek – sellisel juhul on loogiline, et tekivad võlgnevused laenumaksete tasumisega. Sellisel juhul on heaks lahenduseks kõikide väikelaenude refinantseerimine üheks kinnisvara tagatisel laenuks, millega tekitatakse olukord, kus igakuine kuumakse on mõistliku suurusega võrreldes igakuise sissetulekuga ning lisaks ka intress on madalam ning laenuperiood pikem.  Esita laenu taotlus

Notaris hüpoteegi seadmine tagatisele on ametlik toiming, kus kinnisvara omanik annab laenuandjale õiguse kasutada kinnisvara laenu tagatisena. Notar koostab hüpoteegilepingu ning see allkirjastatakse kinnisvara omaniku ning laenuandja poolt ning registreeritakse kinnistusregistris.


Hüpoteegiseadmise tehingu saab teha nii notaribüroos kohapeal kui ka kaugtõestusena notar.ee portaalis, kasutades tehingu tegemiseks ID kaardi või mobiil ID lahendust ning tehingu tegemise ajal võite olla kas kodus, kontoris või olla ka välismaal puhkusereisil.

Laenusaaja kohustub oma kulul kindlustama laenu tagatise kogu laenulepingu kehtivuse aja jooksul. Kindlustuspoliis peab olema sõlmitud minimaalselt laenuandja kasuks seatud hüpoteegi suurune ning soodustatud isikuks peab olema märgitud laenuandja. Laenusaaja peab esitama jooksvalt iga uue aasta alguses (laenu väljastamise kuupäevast) uuendatud kindlustuspoliisi laenuandjale.


Kindlustus on vajalik, et kaitsta tagatist ootamatute õnnetusjuhtumite või hädaolukordade eest, näiteks peab kinnisvara olema kindlustatud tulekahju, veeavarii vastu jne. Erandiks on elamukrundid ning maad (näiteks põllumajandusmaad), mille puhul kindlustamine ei ole vajalik (laenulepingusse tehakse vastav märge).

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid on järgmised: tõendus sissetulekute kohta (näiteks 6 kuu pangakonto väljavõte) ja isikut tõendav dokument ning info tagatise kohta. Muud andmed ja kinnitused saab laenuandja erinevatest registritest.

Laenu taotlemisel sobivad RE Investile järgmised eraisiku sissetulekud: töötasu st palk, pension, erinevad riiklikud toetused sh laste-/peretoetused, renditulu, elatisraha, dividendi tulu, intressitulu ja ettevõtlustulu. Oluline on, et sissetulekuid on võimalik tõendada.

Laenu saab taotleda üksi või mitmekesi, näiteks abielupaar, elukaaslased jne. See annab laenutaolejatele võimaluse taotleda suuremat laenusummat ning saada paremaid laenutingimusi (intress, pikem periood) ning laenuandjale suurema kindlustunde, et laenusumma suudetakse tagasi maksta.

Kinnisvara tagatisel laenu tagatiseks sobivad erinevad kinnisvarad: korterid, majad, kontorid, elamumaad, metsamaad, maatulundusmaad jne.

RE Invest ei sea laenusaajatele kõrgemat vanusepiirangut – minimaalne laenu taotlemise vanus on 18 aastat ning kõrgemat vanusepiirangut ei ole. Laenu saavad taodelda ka pensionärid ning laenu väljastamisel lähtutakse isiku sissetulekust ning võimest laenu tagasi maksta.

Kui teil tekivad laenumaksete tasumisega probleemid (näiteks töökoha kaotuse tõttu vms), siis on mõistlik koheselt ühendust võtta laenuandjaga ning alustada läbirääkimisi, kuidas olukord lahendada (näiteks maksepuhkus, pikem laenuperiood ning seeläbi väiksem kuumakse jne).

Tihti juhtub nii, et laenusaaja “kaob” laenuandja vaateväljast ja ei vasta kirjadele ega kõnedele ning loodab, et olukord laheneb iseenesest – selliselt muutub olukord pigem halvemaks ning võib päädida tagatiseks oleva kinnisvara sundmüügiga. Tagatisvara sundmüük ei ole kindlasti laenusaaja ega ka laenuandja huvides ning seetõttu on tähtis omavaheline kommunikatsioon ning tahe leida lahendus tekkinud võlgnevuse tasumiseks.

Vastus on jah, kuid see sõltub iga konkreetsest juhust – kui suur on tagatiseks oleva kinnisvara väärtus, kui suur on olemasolev hüpoteek ning milline on taotleva isiku sissetulek. Esmase vastuse saamiseks saatke palun meile lühiinfo info@reinvest.ee või saatke laenutaotlus koos infoga meie kodulehel Esita laenu taotlus peale ning anname kiire vastuse.

Part of re invest logo

Re Invest OÜ