Re invest OÜ, kinnisvara tagatisel laenu ehk hüpoteeklaenu andja.

Meie
privaatsuspoliitika

Re Invest » Privaatsuspoliitika

Kliendi isikuandemete töötlemine

1. Isikuandmete töötleja tutvustus ja kontaktid

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on RE INVEST OÜ Lennujaama tee 5, 11101 Tallinn, e-post info@reinvest.ee

2. Isikuandmed
2.1. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete säilitamine, salvestamine, kogumine, muutmine, kasutamine, vahetamine, edastamine ja muud eelnevaga seotud tegevused.
2.2. Isikuandmed on isiku nimi, kontaktandmed, laenu
saamiseks kinnisvara tagatise aadress.
2.3. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendi
krediidivõimelisuse hindamine vastavalt seaduses
sätestatule.
2.4. Re Invest OÜ hoiab isikuandmed saladuses ja tagab
nende töötlemise seaduslikkuse.
2.5. Re Invest OÜ võib avaldada isikuandmeid ainult isiku nõusolekul, välja arvatud õigusaktides nimetatud juhul.
2.6. Isikul on õigus oma andmetega tutvuda Re Invest OÜ kontoris.
2.7. Oma isikuandmete muutumisest peab isik Re Invest OÜd esimesel võimalusel informeerima.
2.8. Isikul on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või esinevad muud õigusaktidega ettenähtud asjaolud.
2.9. Isikul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise
lõpetamist ning nende kustutamist, kui see on õigusaktidega ettenähtud või see on vajalik tema rikutud õiguste kaitseks õigusaktidega sätestatud korras.

Meeldivat koostööd soovides, Re Invest OÜ
Re Invest OÜ / Lennujaama tee 5, Tallinn / reg. 11455873 /
/ www.reinvest.ee / info@reinvest.ee